За печат

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването и пробивите в сигурността и изтичане иа информация от системите на НАП, да се пристъпи незабавно към изпълнението на неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност, както следва / моля прочете прикачения файл /: На вниманието на всички лечебни и здравни заведения

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково