За печат

Във връзка с данните от Протокол от изпитване № П-706-1/09.07.2019г. постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и потвърдени с Протокол № ЗК-Д-233-1/19.08.2019г. издаден от РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Бориславци, водоснабдяваща с. Бориславци, община Маджарово, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен уран”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Бориславци, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-033-11/26.08.2019г. на Директора на РЗИ-Хасково считано от 26.08.2019г. е прекратено действието на Предписание №131/15.08.2018г., с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Бориславци – с. Бориславци, община Маджарово, Област Хасково.  

Данните от извършените изпитвания по показател „естествен уран”:

протокол от изпитване

на ЛИК при РЗИ-Пловдив

ЗВ Бориславци

 

Резултати

№П-706-1/09.07.2019г. ЗВ Бориславци, с. Бориславци 0,012 ± 0,001 mg/l
№ЗК-Д-233-1/19.08.2019г. ЗВ Бориславци, с. Бориславци 0,012 ± 0,001 mg/l

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково