- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

Във връзка с предстоящото откриване на лова на едър дивеч, с цел предотвратяване възникването на случаи и епидемични взривове от трихинелоза

ВАЖНО!

Във връзка с предстоящото откриване на лова на едър дивеч, с цел предотвратяване възникването на случаи и епидемични взривове от трихинелоза, Ви информираме:

Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на консумиралите и заболелите лица варира и трудно може да се прогнозира.

От началото на 2019 г. са съобщени 43 заболели лица от 3 епидемични взрива на трихинелоза поради консумация на непроверено свинско месо и сурови/полусурови месни продукти от диви и домашни прасета. Характерно за възникналите трихинелозни взривове през 2019 г. е, че два от тях обхващат повече от една област и при всички източниците на инвазия са дивите свине.

Заболяването започва най-често 5 до 25 дни след консумация на заразено с трихинели месо и месни продукти като луканка, суджук и др. Оплакванията най-често са: стомашно-чревен дискомфорт, висока температура, мускулни болки при движение, гълтане и дъвчене, отоци около очите и др. При поява на описаните оплаквания да се търси незабавно медицинска помощ от личния лекар и консултация с паразитолог.

Обръщаме внимание, че за да се избегне заболяване от трихинелоза е необходимо:

  • Задължително изследване на месото от отстреляните диви свине в лабораториите на БАБХ.
  • месото от домашна свиня, добито в личното стопанство или от диво прасе да се консумира само след изследване за наличие на трихинели. Консумацията и приготвянето на сурово-сушени месни продукти като луканки, суджуци и наденици да започне след получаване на отрицателен резултат от изследването на месото.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=6762

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.