За печат

През периода 16 – 20 септември – седмицата на отворените врати в Специализирана Болница за Активно Лечение на Пневмо – Фтизиатрични заболявания – Хасково ЕООД , намираща се в гр. Хасково , кв. Болярово се извършва:

 

1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

2) консултации;

3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания;

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково