- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

Информация относно кампанията „Седмица на отворени врати”, която се провежда в периода 16 – 20 септември 2019 г.

През периода 16 – 20 септември – седмицата на отворените врати в Специализирана Болница за Активно Лечение на Пневмо – Фтизиатрични заболявания – Хасково ЕООД , намираща се в гр. Хасково , кв. Болярово се извършва:

 

1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

2) консултации;

3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания;


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=6771

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.