- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M903001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=6805

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.