За печат

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН и организира Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити в периода 22-29 ноември 2019 г. Тази година Световният ден за борба срещу СПИН е под надслов „Промените се правят от общности“.

Целта на дейностите е да се насочи вниманието на обществото към проблемите хепатит и СПИН, да се насърчат и обединят усилията на различни институции и организации за повишаване обществената осведоменост за начините на предаване и предпазване от ХИВ, хепатити и други сексуално-предавани инфекции, за предимството на изследването и ранното откриване на заразени лица и насочването им за лечение.

 

 

 

 

Информация за планираните дейности може да прочетете тук:

 • 22.11.2019г. и 29.11.2019г. от 9.00 до 15.30 часа РЗИ Хасково  организира  Ден на отворените врати – в КАБКИС на РЗИ ще се извършва безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, хепатити Б и С.
 • 27.11.2018г. КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН с ММК  от 10.30 часа в   кв. „Капитан Петко войвода“ гр.Свиленград.
 • 22.11. – 29.11.2019г. – Оформяне на кътове в училищата с печатни здравнообразователни материали и информационни табла  за СПИН.
 • 22.11.- 29.11.2019г. – Организиране на конкурс за най-интересен плакат на тема „Живот без СПИН”.
 • 22.11.-29.11.2019г.- Организиране на „Връстници обучават връстници” между ученици от 12 и 8 класове на тема „Моето здраве е мое право!”.
 • 22.11.-29.11.2019г. – Организиране на презентации на тема: „Какво е СПИН и как да се предпазим?”, „Какво зная за СПИН?”, „Звезди – носители на СПИН”.
 • 22.11.–29.11. 2019г. – Организиране на здравни беседи с ученици от среден и горен курс на учебните заведения –„ Бъди информиран, пази живота!”, „Какво знаем и какво не знаем за СПИН?”,”СПИН –  начини на заразяване, симптоми, превенция”, „СПИН – световна заплаха!”.
 • 22.11.-29.11.2019г. - Разпространение на печатни здравнообразователни материали в учебните заведения на област Хасково.
 • 22.11–29.11.2019г. – Доброволци от Центъра за работа с доброволци при СУ „П. Хилендарски” част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци  ще проведат обучение на тема: ”Бъди в час!” с ученици от седми клас.
 • 22.11–29.11.2019г. – Провеждане на анкета „Какво зная за СПИН?”с ученици от 8 класове.
 • 22.11–29.11.2019г. – СПИН – въпроси и отговори – тренинг обучение в час на класа с ученици    от 8 клас.
 • 22.11–29.11.2019г. – Провеждане на дискусия с ученици от 7 класове „Какво знаем и как да се предпазим от СПИН?”.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково