- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

В РЗИ-Хасково постъпи писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №149/27.01.2020г., с което обявяват, че от 22.01.2020 до 27.01.2020г. въведените в експлоатация и предадени на „ВиК” ЕООД гр.

        ВАЖНО!

         Уведомяваме Ви, че в РЗИ-Хасково постъпи писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №149/27.01.2020г., с което обявяват, че от 22.01.2020 до 27.01.2020г. въведените в експлоатация и предадени на „ВиК” ЕООД гр. Хасково 4-ри броя тръбни кладенци по обект: „Допълнително, аварийно водоснабдяване на гр. Хасково, чрез дублиране на 1 бр. тръбен кладенец в района на ПС „Узунджово II” и 3 бр. тръбни кладенци в района на ПС  „Източна зона”” са активно водочерпени и от днес 27.01.2020г. са включени към водоснабдителната мрежа на гр. Хасково.

Уведомяваме Ви, че и към момента ограничението на водата от водопроводната мрежа за гр. Хасково за пиене и приготвяне на храна продължава.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=6946

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.