За печат

   Заболяемостта , съобщена в дните 27.01.2020, 28.01.2020г., 29.01.2020г. и 30.01.2020г. в  системата за сентинелен  надзор на грип и ОРЗ и от общините  намалява, но все още в системата за надзор на грип и ОРЗ  е  в границите  от стойността на 85-ия до 95 – ия  персентил.

На второто си заседание  Областният оперативен щаб на 31.01.2020г. взе следните  решения:

1.В област Хасково обявената  грипна  епидемия е удължена до  05.02.2020г. включително.

2.Преустановената дейност  на детски, женски консултации, профилактични  имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на област Хасково е удължена до 05.02.2020 включително.

3.Преустановените  планови операции и свиждания в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Хасково са удължени до 05.02.2020г. включително.

 

 

 

В А Ж НО!

1.Да се избягват затворени пространства, където се събират много хора; често проветряване на помещенията, където престояват повече хора; избягване на разтъркването на очите и храненето с неизмити ръце.

2. Носенето на маска възпрепятства разпространението на вируси в помещението, ако я носи болният човек. Трябва да се има предвид, че за да е ефикасна, маската трябва да се сменя на всеки 2 часа.

3.Спазване на добра лична и обществена хигиена.

4.Препоръчваме заболелите да търсят своевременно медицинска помощ и да се избягва самолечение, а общопрактикуващите лекари да назначават своевременно антивирусна терапия.

5. Препоръчително е да се ограничат всички масови мероприятия на територията на цялата област.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково