За печат

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

 

Във връзка с указание на МЗ, относно българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус – континентален Китай и Италия:

 

Всички граждани, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар.  Това се отнася за гражданите, пристигащи у нас от континентален Китай и Италия и попълнили анкетна карта при влизане в страната.

За целта регионалните здравни инспекции ще предоставят информация за лицата, подлежащи на карантина, на общопрактикуващите лекари на територията на съответната административна област.

За издадения болничен лист следва лицата да уведомят своя работодател в нормативно установения двудневен срок. Болничният лист може да бъде получен от общопрактикуващия лекар и предоставен  на работодателя след изтичането на карантината.

Личните лекари следва да инструктират всички лица под карантина, че не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с тях.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково