За печат

УКАЗАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

Във връзка с писмо на МЗ от 02.03.2020 г., относно провеждане на активно наблюдение и възможността за издаване на болничен лист за временна неработоспособност поради карантина на българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус /COVID- 19/- континентален Китай и Италия, следва:

в болничния лист:

- на ред „Диагноза“ се вписва с думи „карантина U07.1 “ и се посочва код по МКБ – „Z-29.8“;

- на ред „Причина за неработоспособността“ се вписва „карантина“ и се посочва код „12“;

- на ред „Режим на лечение“ се отбелязва „Домашен-стаен“;

Не е необходимо лицето да се явява лично при лекаря за издаването на болничния лист. Същият може да бъде издаден, но да се получи от ОПЛ и да се представи на работодателя след изтичане на срока на карантината.

Общопрактикуващите лекари е необходимо да обясняват на всички лица под карантина, че не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, кашлица, затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково