Контакти

За печат
    • Деловодство и звено за административно обслужване:

гр. Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2, ет.2, стая № 56,  тел.: 038/ 662 934

 

    • Каса и гише „Административно обслужване“:

гр. Хасково, пл. „Общински“, № 2, етаж 1, тел.: 038/ 603 222

 

    • Лабораторни изследвания:

гр. Хасково, пл.“Общински“ № 2, етаж 1, стая № 2

гр. Димитровград, ул. „Панорамен път“ 1

 

    • Имунизационен кабинет – ваксини:

гр. Хасково, пл. „Общински“ № 2

до обяд: от 08.30 ч. до 12.30 ч.
след обяд: от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

Директор РЗИ – Хасково
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая 71
приемно време:
понеделник: от 14.00ч до 16.00ч.
Д-р Соня Димитрова 038/ 665 489
Заместник Директор
пл. „Общински” № 2
приемно време:
вторник:    от 10.30ч. до 12.30ч.
четвъртък: от 14.30ч. до 16.30ч.
Д-р Станимира Тананова 038/ 624 390
Главен секретар
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая 72
приемно време:
вторник: от 14.00ч. до 16.00ч.
Д-р Иван Гоговски 038/ 624 072
Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”
Директор Дирекция
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая 58
приемно време:
вторник: от 14.00ч. до 16.00ч.
Теодора Христозова 038/ 651 195
Началник отдел„Административно стопански” Мария Никифорова 038/ 603 228
Началник отдел„Финансово-счетоводен” Гл. счетоводител Нели Стефанова 038/ 603 220
Дирекция „Медицински дейности”
Директор Дирекция
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2
приемно време:
сряда:        от 14.00ч. до 16.00ч.
четвъртък: от 13.00ч. до 15.00ч.
Д-р Таня Николова 038/ 622 872
РКМЕ
ул. „Република”, в сградата на  „АГО” до ТЕЛК
работно време: всеки работен ден
от 07.30ч. до 12.00ч.
от 12.30ч. до 16.00ч.
Васка Тодорова 038/ 606 811
Дирекция „Надзор на заразните болести”
Директор Дирекция
пл. „Общински” № 2
приемно време:
понеделник: от 10.30ч. до 12.30ч.
сряда:          от 13.00ч. до 15.00ч.
Д-р Снежана Иванова 038/ 603 224
Началник отдел„Противоепидемичен контрол” Д-р Светлана Узунова 038/ 603 231
Началник отдел„Медицински изследвания”
Дирекция „Обществено здраве”
Директор Дирекция
пл. „Общински” № 2
приемно време:
понеделник: от 10.30ч. до 12.30ч.
сряда:          от 13.00ч. до 15.00ч.
Д-р Димитър Тонев 038/ 603 227
Началник отдел„Държавен здравен контрол“
Началник отдел„Лабораторни изследвания” Д-р Валентина Ангелова 0391/ 66 989
Н-к отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” Д-р Иван Александров 038/ 603 221

 

 

 

Контактна форма

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково