Начало

За печат

 

 

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, за въпроси свързани с COVID-19: 0879 298 883 

/всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч./


ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19, НА ЖЕЛАЕЩИ ТРУДНОДОСТЪПНИ ЛИЦА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО, се осъществява след записване:
  • по електронната поща на РЗИ : rzi@haskovo.net,
  • или на следния телефон: 0879 298 883 във времето от 08.30ч. до 17.00ч.

 

 

Регионална здравна инспекция  – Хасково е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  към  министъра на здравеопазването, със седалище и адрес на  управление град  Хасково,  ул. „П.Евтимий” № 2.

Инспекцията осъществява държавната здравна политика на територията на област Хасково, която включва в състава си общините: Хасково, Димитровград, Свиленград, Тополовград, Ивайловград, Харманли, Любимец, Симеоновград, Маджарово, Минерални бани и Стамболово.

В този сайт Ви предоставяме възможност да получите информация за:

-  актуални новини и важни съобщения  в областта на здравеопазването в региона

-  всички предоставяни от нас административни услуги, процедури за административно обслужване и регистри

-  текущи и реализирани европейски проекти и програми

-  най-често използваните нормативни актове, отчети, анализи статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

-  дейността на специализираните кабинети в РЗИ – имунизационен, КАБКИС, консултативен кабинет за профилактика на зависимости

-  извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания

-  възможност да изтеглите необходимите ви образци на документи и формуляри

-  подаване на сигнал за установени от Вас нарушения и корупционни практики

 

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ-ХАСКОВО:

Адрес: 6300, гр. Хасково, ул.“Патриарх Евтимий“ №2
Булстат: 176031316
IBAN:  BG13 UBBS 8888 3137 5286 01
BIC: UBBS BGSF
Банка: ОББ АД – Хасково

 

КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО

Уведомяваме Ви, че РЗИ – Хасково предлага нова форма за разплащане – извършване на картови плащания чрез ПОС терминално устройство, съгласно чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в Касата на инспекцията.


 

 

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково