В изпълнение на дейностите за 2023г. по Националния план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на РБългария за равенство,приобщаване и участие  на ромите 2021-2030г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение № 278/05.05.2022:   Се провеждат задължителни имунизации, на територията на област Хасково, съгласно цел 1“Подобряване на майчино и детско здравеопазване в [...]

В периода 25-29 септември 2023 г. в  “СБАЛПФЗ – Хасково“   гр. Хасково ще се проведе „Седмица на отворените врати“, относно изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. с цел да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната. Ще се извършват прегледи и консултации и допълнителни изследвания [...]

В А Ж Н О !!!   Ограничава се използването на питейната вода от населението в ЗВ Сърница, захранваща с. Сърница, общ. Минерални бани, област Хасково за питейни цели и приготвяне на храна във връзка с установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сърница по химически показател „Уран“ (изписан в протокола [...]

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2023

  Във връзка с   лятната АНТИСПИН кампания в област Хасково се планират следните дейности:   1. Безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН, Хепатит „В“ и „С“ в кабинета за анонимно и безплатно изследване ( КАБКИС) за ХИВ/ СПИН  гр.Хасково пл. Общински №2: 14  август   от 09.00ч.  – 15.00ч. 15  август   от 09.00ч. [...]

РЗИ-Хасково обявява, издадената от инспекцията Служебна карта № 78 на  инспектор Златка Георгиева за НЕВАЛИДНА.

СВЕТОВЕН  ДЕН ЗА  БОРБА  С  ХЕПАТИТА   28 ЮЛИ 2023г.

СВЕТОВЕН  ДЕН ЗА  БОРБА  С  ХЕПАТИТА   28 ЮЛИ 2023г.           Световният ден за борба с хепатита се провежда всяка година на 28-и юли, като на този ден светът се обединява около темата за борбата с широкоразпространената инфекция с цел повишаване осведомеността за вирусните хепатити сред обществеността. Мотото на Световния ден през 2023г. „Не чакай. [...]

         Считано от 19.07.2023г. се ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЛЗВАНЕТО на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Сива река – с. Сива река, община Свиленград, Област Хасково Във връзка с данните от Протокол от изпитване №Е1253 А/21.06.2023, издаден от Лаборатория на СЖС [...]

В периода 19-23 юни 2023 г. в  “СБАЛПФЗ – Хасково“   гр. Хасково ще се проведе „Седмица на отворените врати“, относно изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. с цел да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната. В периода 05-16 юни РЗИ Хасково ще повиши информираността [...]

31 май – Световния ден без тютюнопушене

По повод отбелязването на 31 май – Световния ден без тютюнопушене, 2023г. бе проведено интерактивно занятие с деца от 6а клас от СУ „ Васил Левски “– Хасково в градската градина на 31.05.2023г. от 13:30 часа . Занятието бе проведено съвместно с Превантивно-информационен център по наркотични вещества – гр.Хасково. – Разпространени бяха печатни здравно-образователни материали. [...]

Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Кампания е насочена за повишаване на осведомеността относно вредните и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето. Съгласно публикуваната информация от Световната здравна организация мотото на тематичния ден за 2023 г.: „Отглеждайте храни, а не [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково