С писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково изх. № 2414/30.11.2022г. и вх. № 25-06-49#1/01.12.2022г. в РЗИ-Хасково постъпиха: 1. Протокол от  изпитване  № 2022/2692 от 28.11.2022г. на ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД , гр. Бухово на питейна вода от с. Бодрово,общ. Димитровград, пункт-кметство, със заявител на изпитването „ВиК” ЕООД, гр. Хасково, съгласно който концентрацията на естествен уран [...]

01.12. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

01.12. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН   По повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН РЗИ Хасково организира следните мероприятия: 01.12.2022г. от 10.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН   в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ гр.Хасково   02.12.2022г., 05.12, 06.12. 08.12. и 09.12.22г. от 9.00 [...]

        Съвместно с лекари специалисти по ендокринология ще бъдат проведени здравно-образователни мероприятия за Диабет тип 2 сред групи от здравото население и за ограничаване на предразполагащите рискови за здравето фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност.         Участниците в мероприятията ще имат  възможност да измерят нивото на кръвната захар.   [...]

       ВНИМАНИЕ! На основание резултати от постъпили протоколи за контрол на води №770/09.11.2022г., №770-А/09.11.2022г., №771/09.11.2022г., №771-А/09.11.2022г., №772/09.11.2022г. и №772-А/09.11.2022г., издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата, доставяна от «ВиК» ЕООД Хасково за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителната мрежа, от зона на водоснабдяване Николово за [...]

РЗИ – Хасково разполага с ваксината срещу COVID-19 Valneva

В А Ж Н О ! РЗИ – Хасково разполага с ваксината срещу COVID-19 Valneva. COVID-19 Vaccine Valneva е ваксина, създадена по традиционна технология. Съдържа инактивирани (убити) цели вирусни частици от оригиналния щам SARS-CoV-2, които не могат да причинят заболяване. Ваксината се прилага за първична имунизация при лица на възраст от 18 до 50 години, [...]

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември  като „Европейски ден на радон“. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки [...]

Във връзка с данните от Протокол от изпитване №2022/2034 от 21.09.2022г., издаден от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №1975/29.09.2022г. и вх. №25-06-31#1/29.09.2022г. в РЗИ-Хасково, потвърдени със Здравно заключение изх. №ЛИ-02-353-1 от 19.10.2022г. и вх. №13-05-1#21/21.10.2022г. в РЗИ-Хасково с приложен протокол от изпитване №ЗК-Д-261/18.10.2022г. издаден от РЗИ-Пловдив, [...]

В рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания на деца в Република България, стартира  безплатно силанизиране на първите постоянни молари на деца от 5 до  9 годишна възраст. Програмата се финансира и организира от Министерство на здравеопазването.     Силантите са дентален материал, който се поставя  по дъвкателната повърхност на постоянните зъби и образува [...]

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза: За първична ваксинация се прилагат иРНК ваксини Comirnaty или Spikevax срещу оригиналния вариант на SARS-CоV-2 или векторната ваксина на Janssen (JCOVDEN). За бустерна доза се прилага адаптирана иРНК ваксина Comirnaty [...]

В периода 19-23 септември 2022 г. в  “СБАЛПФЗ – Хасково“   гр. Хасково ще се проведе „Седмица на отворените врати“, относно изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. с цел да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната.

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково