В периода 20-24 март 2023 г. в  “СБАЛПФЗ – Хасково“   гр. Хасково ще се проведе „Седмица на отворените врати“, относно изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. с цел да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната.

        ВНИМАНИЕ! Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-032-67/04.07.2012г. питейната вода подавана от „ВиК” ЕООД гр. Хасково от ПС „Николово” в ЗВ Николово, водоснабдяваща с. Николово е забранена за пиене и приготвяне на храна  във връзка с установено отклонение по показател „манган” с цел опазване здравето на населението. На основание резултати от постъпили протоколи за контрол [...]

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПЛАНИРАНИТЕ  ИНИЦИАТИВИ ОТ РЗИ ХАСКОВО, ПО ПОВОД ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ   - 14 ФЕВРУАРИ (СВ.ВАЛЕНТИН)

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА ПЛАНИРАНИТЕ  ИНИЦИАТИВИ ОТ РЗИ ХАСКОВО, ПО ПОВОД ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ   – 14 ФЕВРУАРИ (СВ.ВАЛЕНТИН)     Във връзка с реализирането на дейности в изпълнение на Националната АНТИСПИН кампания, по повод отбелязването на 14 февруари „Свети Валентин” РЗИ Хасково организира следните инициативи:   13.02.2023г., 16.02. и 17.02.23г. от 9.00 до [...]

За периода /23.01.2023г. – 29.01.2023г./ в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани общо 115 случая на ОРЗ и грип /заболяемост 171.49 на 10 000/.

За  периода  /16.01.2023г. – 22.01.2023г./  в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в град Хасково са регистрирани  общо 160  случая на ОРЗ и грип /заболяемост 238.59 на 10 000/. Ситуацията относно заболяванията от грип и ОРЗ е изключително динамична и РЗИ Хасково в периода 01.11. – 31.03. следи ежедневно данните, съобщавани [...]

Нова доставка на ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител - Sanofi Pasteur

В  А  Ж  Н  О ! На 12.01.2023 г. в страната е доставена ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител – Sanofi Pasteur. VidPrevtyn Beta е рекомбинантна ваксина, показана за бустер при възрастни, които преди това са получили иРНК или аденовирусна векторна ваксина срещу COVID-19. Ваксината се прилага интрамускулно като единична доза 0,5 [...]

По повод  провеждане на Национална АНТИСПИН кампания - 14 февруари  - „Св.Валентин - Ден на влюбените“,  РЗИ - Хасково съвместно с Младежки център – Хасково обявяват конкурс „Чудото любов!“ за стихотворение,  разказ  и фотография

    По повод  провеждане на Национална АНТИСПИН кампания – 14 февруари  – „Св.Валентин – Ден на влюбените“,  РЗИ – Хасково съвместно с Младежки център – Хасково, обявяват конкурс „Чудото любов!“ за стихотворение,  разказ  и фотография.      организират общоградски празник „Чудото любов!“ на 14 февруари 2023г.  с участие на ученици от учебните заведения на гр.Хасково. [...]

ВНИМАНИЕ!   Във връзка с постъпило писмо изх. №2524/14.12.2022г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-06-61/14.12.2022г. в  РЗИ-Хасково, с което ни предоставят Протоколи от изпитване №2022/2811 от 12.12.2022г. и №2022/2811А от 12.12.2022г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сърница, [...]

С писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково изх. № 2414/30.11.2022г. и вх. № 25-06-49#1/01.12.2022г. в РЗИ-Хасково постъпиха: 1. Протокол от  изпитване  № 2022/2692 от 28.11.2022г. на ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД , гр. Бухово на питейна вода от с. Бодрово,общ. Димитровград, пункт-кметство, със заявител на изпитването „ВиК” ЕООД, гр. Хасково, съгласно който концентрацията на естествен уран [...]

01.12. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

01.12. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН   По повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН РЗИ Хасково организира следните мероприятия: 01.12.2022г. от 10.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН   в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ гр.Хасково   02.12.2022г., 05.12, 06.12. 08.12. и 09.12.22г. от 9.00 [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково