1. Информацията се отнася единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили: втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna; първа доза от ваксината Janssen; бустерна доза ваксина срещу COVID-19 до 30 юни 2022 г. включително. 2. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу [...]

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН,15 МАЙ 2022Г.   Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се провежда всяка година в третата неделя от месец май. Тази година инициативата ще премине под мотото, което беше и през изминалата година: „ХИВ – помним, действаме, продължаваме”. По повод 15 май –  Международен ден за [...]

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.          Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве /2021-2030г./, продължава да осъществява своята дейност на територията на обл. Хасково. В Здравно-консултативен център /ЗКЦ/ за майчино и детско здраве, към МБАЛ Хасково АД се осигурява комплексно обслужване за бременни жени и деца. [...]

ПРИСТИГАЩ ОТ УКРАЙНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID - 19

П Р И С Т И Г А Щ    ОТ   У К Р А Й Н А ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19   В Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. са публикувани промени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, съгласно които  чужденците с предоставена временна закрила имат право на медицинска [...]

П Р И С Т И Г А Щ    ОТ   У К Р А Й Н А         Министерството на здравеопазването изготви насоки за имунизационен план за децата, които пристигат от Украйна, за да могат да бъдат включени в образователния процес у нас. Насоките отговарят на разпоредбите на Наредба № 3 от 2007 г. за [...]

Децата, COVID-19 и ваксините срещу SARS-CoV-2

Женското здраве, COVID-19 и ваксините срещу SARS-CoV-2

МЗ стартира информационна кампания за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19, като инициативата е под мотото „+ мен“.

    МЗ стартира информационна кампания за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19, като инициативата е под мотото „+ мен“. Стратегическата цел на кампанията е да бъдат ограничени броят на смъртните случаи по причина COVID-19, броят на хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т.ч. и тези в  интензивните структури на болниците), както и да [...]

ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ НА 19.03.2022 и 20.03.2022 г.   МБАЛ Хасково – гр. Хасково бул.Съединение №49 Събота  –  19.03.2022г. от 09.00ч. до 14.00ч. Неделя  –  20.03.2022г. от 09.00ч. до 14.00ч. РЗИ Хасково – гр. Хасково, пл.“Общински“ №2 Събота –  19.03.2022г.  от  09.00ч.  до  13.00ч.   Имунизациите ще се извършват с ваксини Comirnaty  (BioNTech/Pfizer) и Janssen без записване.

Заповед № РД-01-62/10.03.2021г. за отмяна на Заповед №РД-01-37/16.02.2022г на Директора на РЗИ-Хасково , считано от 00:00ч. на 14.03.2022г. и спазване на разпоредени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на гражданите и предотвратяване на епидемично разпространение на COVID-19.

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково