НА 27.11.2021г. и  28.11.2021  ЩЕ РАБОТЯТ ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ:   МБАЛ Хасково – гр. Хасково Събота  27.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч. Неделя  28.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.   РЗИ Хасково – гр. Хасково, пл.“Общински“ №2 Събота 27.11.2021г. от 08.00ч. до 14.00ч.  

Във връзка, със Заповед №РД-01-954/19.11.2021г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.11.2021г., декарантинирането на лицата пристигащи в страната от рискова зона без необходимите документи, се извършва по следния начин: В случаите, когато предписанието е издадено само в електронна форма /на таблет/, лицето следва в указания срок – до края на деня, следващ влизането в страната, [...]

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

МБАЛ Хасково – гр. Хасково Събота  20.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч. Неделя  21.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.   РЗИ Хасково – гр. Хасково, пл.“Общински“ №2 Събота 20.11.2021г. от 08.00ч. до 14.00ч.   МЦ Диамедикъл – гр.Димитровград Събота 20.11.2021г. от 08.00ч. до 12.00ч. Имунизациите ще се извършват с ваксини Comirnaty  (BioNTech/Pfizer) и Janssen без записване.

МБАЛ Хасково – гр. Хасково Събота 13.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч. Неделя 14.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.     РЗИ Хасково – гр. Хасково, пл.“Общински“ №2 Събота 13.11.2021г. от 08.00ч. до 14.00ч.   МЦ Диамедикъл – гр. Димитровград Събота 13.11.2021г. от 08.00ч. до 12.00ч.

Във връзка с данните от  Протоколи от изпитване, издадени от „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД, бул. „Александър Малинов” 78, ж.к. „Младост 2”, София 1799, постъпили с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. № 2152/21.10.2021г.. и вх. №25-06-47#1/22.10.2021г. в РЗИ-Хасково, както следва: ЗВ населено място и пункт на пробонабиране протоколи №№ показател Естествен уран [...]

7 ноември - Европейски ден на радона 2021 г.

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ, който е дъщерен продукт при разпада на радия от уран-238 радиоактивното семейство, намиращ се в обширен спектър от скали и почви и варира в широки граници в зависимост от геологията. Радонът лесно се разпространява с почвения газ в пропускливи почви и излиза на повърхността. Попаднал на повърхността се разсейва [...]

НА 06.11.2021 г. И НА 07.11.2021 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЩЕ РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ: МБАЛ Хасково – гр. Хасково Събота 06.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч. Неделя 07.11.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.   РЗИ Хасково – гр. Хасково, пл.“Общински“ №2 Събота 06.11.2021г. от 08.00ч. до 14.00ч.           Имунизациите ще се [...]

Във връзка с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково  изх. №2230/03.11.2021г. и вх. №25-06-48/04.11.2021г., в РЗИ-Хасково постъпи Протокол от изпитване №AR-21-WX-009848-01, издаден на 02.11.2021г. от „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД, бул. „Александър Малинов” № 78, ж.к.”Младост 2”, гр. София 1799, на питейна вода взета от с. Княжево – частен дом, община Тополовград, съгласно които качеството [...]

НА 30.10.2021 г. И НА 31.10.2021 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЩЕ РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ:   МЦ Диамедикъл – гр. Димитровград събота 30.10.2021г. – от 08.00ч. до 12.00ч.   МБАЛ Хасково – гр. Хасково Събота 30.10.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч. Неделя 31.10.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.   РЗИ Хасково – гр. Хасково, пл.“Общински“ №2 Събота 30.10.2021г. [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково