За периода /23.01.2023г. – 29.01.2023г./ в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани общо 115 случая на ОРЗ и грип /заболяемост 171.49 на 10 000/.

За  периода  /16.01.2023г. – 22.01.2023г./  в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в град Хасково са регистрирани  общо 160  случая на ОРЗ и грип /заболяемост 238.59 на 10 000/. Ситуацията относно заболяванията от грип и ОРЗ е изключително динамична и РЗИ Хасково в периода 01.11. – 31.03. следи ежедневно данните, съобщавани [...]

Нова доставка на ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител - Sanofi Pasteur

В  А  Ж  Н  О ! На 12.01.2023 г. в страната е доставена ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител – Sanofi Pasteur. VidPrevtyn Beta е рекомбинантна ваксина, показана за бустер при възрастни, които преди това са получили иРНК или аденовирусна векторна ваксина срещу COVID-19. Ваксината се прилага интрамускулно като единична доза 0,5 [...]

По повод  провеждане на Национална АНТИСПИН кампания - 14 февруари  - „Св.Валентин - Ден на влюбените“,  РЗИ - Хасково съвместно с Младежки център – Хасково обявяват конкурс „Чудото любов!“ за стихотворение,  разказ  и фотография

    По повод  провеждане на Национална АНТИСПИН кампания – 14 февруари  – „Св.Валентин – Ден на влюбените“,  РЗИ – Хасково съвместно с Младежки център – Хасково, обявяват конкурс „Чудото любов!“ за стихотворение,  разказ  и фотография.      организират общоградски празник „Чудото любов!“ на 14 февруари 2023г.  с участие на ученици от учебните заведения на гр.Хасково. [...]

ВНИМАНИЕ!   Във връзка с постъпило писмо изх. №2524/14.12.2022г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-06-61/14.12.2022г. в  РЗИ-Хасково, с което ни предоставят Протоколи от изпитване №2022/2811 от 12.12.2022г. и №2022/2811А от 12.12.2022г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сърница, [...]

С писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково изх. № 2414/30.11.2022г. и вх. № 25-06-49#1/01.12.2022г. в РЗИ-Хасково постъпиха: 1. Протокол от  изпитване  № 2022/2692 от 28.11.2022г. на ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД , гр. Бухово на питейна вода от с. Бодрово,общ. Димитровград, пункт-кметство, със заявител на изпитването „ВиК” ЕООД, гр. Хасково, съгласно който концентрацията на естествен уран [...]

01.12. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

01.12. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН   По повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН РЗИ Хасково организира следните мероприятия: 01.12.2022г. от 10.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН   в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ гр.Хасково   02.12.2022г., 05.12, 06.12. 08.12. и 09.12.22г. от 9.00 [...]

        Съвместно с лекари специалисти по ендокринология ще бъдат проведени здравно-образователни мероприятия за Диабет тип 2 сред групи от здравото население и за ограничаване на предразполагащите рискови за здравето фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност.         Участниците в мероприятията ще имат  възможност да измерят нивото на кръвната захар.   [...]

       ВНИМАНИЕ! На основание резултати от постъпили протоколи за контрол на води №770/09.11.2022г., №770-А/09.11.2022г., №771/09.11.2022г., №771-А/09.11.2022г., №772/09.11.2022г. и №772-А/09.11.2022г., издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата, доставяна от «ВиК» ЕООД Хасково за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителната мрежа, от зона на водоснабдяване Николово за [...]

РЗИ – Хасково разполага с ваксината срещу COVID-19 Valneva

В А Ж Н О ! РЗИ – Хасково разполага с ваксината срещу COVID-19 Valneva. COVID-19 Vaccine Valneva е ваксина, създадена по традиционна технология. Съдържа инактивирани (убити) цели вирусни частици от оригиналния щам SARS-CoV-2, които не могат да причинят заболяване. Ваксината се прилага за първична имунизация при лица на възраст от 18 до 50 години, [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково