На основание чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с т.14 от Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 01.09.2020г.   ОТМЕНЯМ:   Издадените предписания за поставяне под карантина от РЗИ Хасково на лица, пристигнали на територията на страната от Република Сърбия, Република Турция и Република Беларус, в периода [...]

Във връзка с данните от Протокол от изпитване № П-610-1/30.06.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково  изх. № 1073/08.07.2020г. и вх. № 25-06-16#1/10.07.2020г. в РЗИ-Хасково и потвърдени с постъпили в РЗИ-Хасково, както следва:  вх. № 25-06-16#4/29.07.2020г. Здравно заключение относно извършено изпитване по радиологични показатели във фактор на жизнената среда изх. [...]

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-23/12.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г., наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението, като ползването на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, остава ограничено за питейни нужди и приготвяне на [...]

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-24/13.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г. с която се възстановява ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Азмака, водоснабдяваща [...]

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-22/11.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г. с която се възстановява ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Момково и [...]

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-21/07.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г. и с която се възстановява ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Нова [...]

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-20/06.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №518/28.07.2020г. и с която се възстановява ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ООД гр. Димитровград, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Злато [...]

Пробонабиране от единадесетте зони за водоснабдяване по поречието на  р. Марица е извършено от РЗИ-Хасково през днешния ден. Пробите са взети от краен потребител във всички вододайни зони, захранващи 48-те населени места, в които водата е забранена за пиене и готвене след решение на Областния кризисен щаб във връзка с инцидента до река Марица, в [...]

       Уведомяваме Ви, че във връзка с данните от Протокол от изпитване № П-608-1/30.06.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив и постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с вх. № 25-06-16#1/10.07.2020г. в РЗИ-Хасково и потвърдени с постъпили в РЗИ-Хасково с вх. № 25-06-16#4/29.07.2020г Здравно заключение относно извършено изпитване по радиологични показатели във фактор на жизнената среда [...]

РД-01-200/16.07.2020 на директора на РЗИ Хасково

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково