П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На 28.08.2013 г. бе финализиран проект № B1.13.06 „Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.   Организация Изпълнител:            Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония [...]

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 30.09.2013 г. приключи изпълнението на договор за субсидия № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.   Организация Изпълнител:           OIKOKOINONIA, Гражданска инициатива за социално                     сближаване и за подкрепа [...]

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 08.06.2013 и 09.06.2013 г. от 09:00 часа в кварталите Изгрев и Вулкан, гр. Димитровград ще се постави трета доза на комбинирана ваксинации срещу Хепатит А& Б на 80 лица от ромски произход и втора доза срещу Хепатит А на 20 деца до 15 години живеещи на територията на града. Дните за ваксинации са организирани в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.03.2013 г. /понеделник/ от 09:00 часа в кварталите Вулкан, Изток 1 и Изток 2 в гр. Димитровград стартира обучение на ромското население, организирано в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.02.2013 г. /петък/ от 09:30 часа в хотел „Родопи”, гр. Хасково ще се проведе семинар на тема «Хармонизиране на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България», организиран в рамките на проект № B1.13.06 „ Хармонизиране на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.06.2011 г. бе подписан договор за субсидия № B1.13.06 „Хармонизиране на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 08.12.2011 и 09.12.2012 г. от 10:00 часа в кварталите – Изгрев І и Вулкан, гр. Димитровград ще се проведат ваксинации на 100 лица от ромски произход живеещи на територията на града. Дните за ваксинации са организирани в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 03.12.2011 г. от 10:00 часа в хотел „Славяни”, гр. Димитровград ще се проведе семинар на тема «Насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население в община Димитровград», организиран в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

ПРОЕКТ: № B1.13.03 П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 06.06.2011 г. бе подписан договор за субсидия № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

ПРОЕКТ: № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”

Проектът е финансиран от Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – Българи 2007 – 2013 г.
Организация изпълнител: OIKOKOINONIA, Гражданска инициатива за социално сближаване и за подкрепа на социалното включване на ромите, Гърция

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково