Свободни длъжности за специализанти от „МБАЛ-Хасково“ АД от 16.11.2022г. до 15.12.2022г.

Свободни длъжности за специализанти от „МБАЛ-Хасково“ АД от 22.08.2022г. до 20.09.2022г.

Свободни длъжности за специализанти в МБАЛ Хасково АД

Свободни длъжности за специализанти в МБАЛ Хасково АД

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M903001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

В РЗИ-Хасково се получи Програма за продължаващо обучение, тематични курсове и индивидуално обучение през 2019г. на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД. Телефони за информация: 02 403 42 21; 02 403 42 28 – г-жа Романска и г-жа Станчева.

План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019г. в МУ – София

Уважаеми колеги, В РЗИ-Хасково се получи План – разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г. План – разписанието е качено в интернет страницата на Сити клиник в раздел учебен отдел.

В РЗИ – ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ УТВЪРДЕНАТА ОТ ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ АД ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г.

Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя  двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е да предостави безплатно обучителни и помощни материали и ресурси в подкрепа на общопрактикуващите лекари. Дейности са част от Проект „Подобрени услуги за психично здраве”, [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково