Свободни длъжности за специализанти в МБАЛ-Хасково ЕООД – 02-31.05.2024г.

Предложения от базите за обучение в област Хасково за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата  

Предложения от базите за обучение в област Хасково за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата

Свободни длъжности за специализанти в МБАЛ-Хасково ЕООД – 08-09.2023

Свободни длъжности за специализанти от СБАЛПФЗ-Хасково“ ЕООД от 03.04.2023г. до 03.05.2023г.

Свободни длъжности за специализанти от „МБАЛ-Хасково“ АД от 16.11.2022г. до 15.12.2022г.

Свободни длъжности за специализанти от „МБАЛ-Хасково“ АД от 22.08.2022г. до 20.09.2022г.

Свободни длъжности за специализанти в МБАЛ Хасково АД

Свободни длъжности за специализанти в МБАЛ Хасково АД

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M903001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково