В РЗИ-Хасково се получи Програма за продължаващо обучение, тематични курсове и индивидуално обучение през 2019г. на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД. Телефони за информация: 02 403 42 21; 02 403 42 28 – г-жа Романска и г-жа Станчева.

План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019г. в МУ – София

Уважаеми колеги, В РЗИ-Хасково се получи План – разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г. План – разписанието е качено в интернет страницата на Сити клиник в раздел учебен отдел.

В РЗИ – ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ УТВЪРДЕНАТА ОТ ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ АД ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г.

Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя  двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е да предостави безплатно обучителни и помощни материали и ресурси в подкрепа на общопрактикуващите лекари. Дейности са част от Проект „Подобрени услуги за психично здраве”, [...]

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК“ при МУ – София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина“. Документите се подават в отдела от 07.12.2015 г. до 23.12.2015 г. включително. Местата, базите за обучение и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на Медицински университет – София.

Уважаеми колеги, В РЗИ Хасково се получи, утвърденото от Декана на Медицински факултет – София, План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2016 г., което е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет. Там ще могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. [...]

В РЗИ ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ЗА СДО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ ПРЕЗ 2015 Г. НА НЦОЗА – СОФИЯ.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   В РЗИ Хасково се получи Програма на тематичните курсове за СДК и индивидуално обучение на висши медицински и немедицински кадри и специалисти по здравни грижи през 2015г. на СБАЛ по онкология ЕАД -София. За информация: РЗИ Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” №2, стая № 74 [...]

На 27.01.2015 г. е публикувана Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С новата Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се създават възможности за [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково