Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя  двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е да предостави безплатно обучителни и помощни материали и ресурси в подкрепа на общопрактикуващите лекари. Дейности са част от Проект „Подобрени услуги за психично здраве”, [...]

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК“ при МУ – София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина“. Документите се подават в отдела от 07.12.2015 г. до 23.12.2015 г. включително. Местата, базите за обучение и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на Медицински университет – София.

Уважаеми колеги, В РЗИ Хасково се получи, утвърденото от Декана на Медицински факултет – София, План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2016 г., което е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет. Там ще могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. [...]

В РЗИ ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ЗА СДО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ ПРЕЗ 2015 Г. НА НЦОЗА – СОФИЯ.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   В РЗИ Хасково се получи Програма на тематичните курсове за СДК и индивидуално обучение на висши медицински и немедицински кадри и специалисти по здравни грижи през 2015г. на СБАЛ по онкология ЕАД -София. За информация: РЗИ Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” №2, стая № 74 [...]

На 27.01.2015 г. е публикувана Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С новата Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се създават възможности за [...]

Във връзка с § 7, ал.1 от Преходни разпоредби към Наредба за изм. и доп. на Наредба No 15/02.07.2008 год. Медицински факултет – Ст.Загора ще приема документи за незаетите места /90/ до 03.06.2015 год

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,     Уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК“ при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар“ бр.231/01.10.2014г. Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. „Акад. Иван Гешов“ [...]

Конкурс Обща медицина МУ София

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ Заповед ОПЛ Наредба 15 2014

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково