ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ СПИСЪК ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ СПИСЪК НЕДОПУСНАТИ КАДИДАТИ ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ОТДЕЛ ДЗК В РЗИ – ХАСКОВО НА 11.11.2020 год. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  

Списък допуснати Списък недопуснати

Списък

ОБЯВА

ОБЯВА Гл. инспектор ДЗК

Обява

Обява

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” В РЗИ – ХАСКОВО

Обява

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково