Обявление Заявления и декларации Списък допуснати кандидати Списък недопуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване на конкурса

Обявление – 2 бр. Заявления и декларации Списък допуснати кандидати Списък недопуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване Окончателен протокол  

Обявление Заявления и декларации Списък допуснати кандидати Списък недопуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване Окончателен протокол

ОБЯВЛЕНИЕ Заявления и декларации Списък допуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване Окончателен протокол

Обявление Заявления и декларации Списък допуснати кандидати Списък недопуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване Окончателен протокол  

Oбявление Заявления и декларации

Обявление Заявления и декларации Списък допуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване на конкурс Окончателен протокол

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт в отдел „Лабораторни изследвания“ – Димитровград Списък допуснати кандидати Списък недопуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване на конкурс Окончателен протокол

Обявление Списък допуснати кандидати Списък недопуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване Окончателен протокол

Обявление Списък на допуснатите кандитати Описание на процедурата за оценяване на конкурс Окончателен протокол

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково