Обявление

Обявление Списък допуснати кандидати Описание на процедурата за оценяване на конкурс Окончателен протокол

Обявление СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, ОТДЕЛ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ В РЗИ ХАСКОВО ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, ОТДЕЛ ПЕК В РЗИ – ХАСКОВ Окончателен протокол

ОБЯВЛЕНИЕ   СПИСЪК ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ СПИСЪК НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС Описание на процедурата за оценяване на конкурс

ОБЯВЛЕНИЕ СПИСЪК ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ СПИСЪК НЕДОПУСНАТИ КАДИДАТИ ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ОТДЕЛ ДЗК В РЗИ – ХАСКОВО НА 11.11.2020 год. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  

Списък допуснати Списък недопуснати

Списък

ОБЯВА

ОБЯВА Гл. инспектор ДЗК

Обява

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково