ПОКАНА за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Доставка на медицински консумативи и ваксини»

ПОКАНА за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Доставка на медицински консумативи и ваксини» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

ПОКАНА за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка

Пoкана за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Разработване на обучителни материали» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Покана

Покана за представяне на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка по реда на НВМОП, чл. 2, ал. 1, т. 2. с предмет: «Управление на проект»

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково