С писмо №33-14-23/08.05.2020г.МЗ уведомява всички РЗИ за резултатите от проведено проучване на обемна активност на радон в жилищни сгради на територията на Република България

        С  писмо №33-14-23/08.05.2020г.МЗ уведомява  всички РЗИ  за резултатите от проведено проучване на  обемна  активност  на  радон  в жилищни  сгради  на територията  на  Република  България. Проучването  е организирано от НЦРРЗ  и  проведено  от 28-те РЗИ, като същото стартира  през м.септември 2018г. РЗИ-Хасково организира измерването на  радон  в 16 жилища от областта. Във всяко жилище бяха [...]

Към анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон

  Във връзка с проведено Национално Представително проучване относно концентрацията на Радон в жилищни сгради , през  и 2015 г. и 2016 г.:  Всеки участник в националното проучване , което се проведе на 2 етапа през 2015 г. и 2016 г. ще получи писмо от РЗИ-Хасково с индивидуалната средногодишна концентрация на Rn, измерена в жилището [...]

Доклад и сравнителен анализ

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково