За печат

 

На 08.12.2011 и 09.12.2012 г. от 10:00 часа в кварталите –  Изгрев І  и Вулкан, гр. Димитровград ще се проведат ваксинации на 100 лица от ромски произход живеещи на територията на града. Дните за ваксинации са организирани в  рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Изпълнител на ваксинациите е Регионална Здравна Инспекция- Хасково съвместно с Медицински център „Димитровград” ЕООД.

След проведено епидемиологично проучване в рамките на проекта, бе установено че голяма част от ромското население е безработно, с преобладаване на жените. По- голямата част от тях са  неграмотни и с ниска здравна култура. Независимо от добрия обхват на децата с имунизации, родени след 1992 г. останалото население или навършилите 20 години са с непълен имунизационен статус. Предвид това и лошите хигиенни условия на живот, и ниската здравна култура за намаляване на рисковете от разпространение на заразни заболявания се налага обхващане на ромското население деца и възрастни с ваксина за хепатит А и Хепатит В.

В отговор на проведеното проучване и изложените от експертите на РЗИ- Хасково препоръки, в рамките на проекта ще бъдат ваксинирани 80 лица против Хепатит А&В на възраст над 16 години и 20 деца до 15 години с ваксина против Хепатит А.

 

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

 

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково