За печат

 

 

На 15.02.2013 г. /петък/ от 09:30 часа в хотел „Родопи”, гр. Хасково ще се проведе семинар на тема «Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България», организиран в рамките на проект № B1.13.06 „ Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Домакин на семинара е Регионална Здравна Инспекция-Хасково, която е и партньор по проекта. Участие в мероприятието ще вземе водещия партньор по проект от гръцка страна- Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (4ти РОЗМТ), както и представители на МБАЛ Хасково и други здравни звена.

Общата цел на семинара е да се запознаят представителите на Регионална Здравна Инпекция, болничните центрове, здравните звена и публичността с предимствата на електронните обществени поръчки, както и да се осъществи обмен на ноу-хау в сферата на е-обществени поръчки.

От 2008 година Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (4ти РОЗМТ) има разработена система за е-обществени поръчки в сферата на здравеопазването, която започва да оперира в края на същата година. Това е динамична система за осъществяване на доставки, която подпомага процесът на обществени поръчки в здравния сектор и е базирана на специфичните изисквания съгласно гръцкото законодателство и Директива 1 на ЕС, която предвижда явяването на обществени поръчки и подаването на документи-оферти и заявления да става само по електронен път.

 

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково