За печат

ПАРАЗИТНО   ЗАБОЛЯВАНЕ   С  ТРАЙНИ   ПОСЛЕДИЦИ  ЗА   ЗДРАВЕТО

   Ехинококозата или кучешката тения  е едно от най-тежко протичащите паразитни заболявания, което води до продължителна нетрудоспособност, нерядко към трайна инвалидизация, чести рецидиви.

Източник на заразата е кучето, в червата на което се развива полово зрялата форма на кучешката тения (Ехинококус гранулозус). Кучетата се заразяват след консумация на сурово месо и опаразитени с ехинококови мехури вътрешности на заклани животни. Междинни гостоприемници са човекът и почти всички видове селскостопански животни и диви бозайници, при които се развива междинен стадий на тенията, наречен ехинококова киста.

Човек се заразява най-често чрез пряк контакт с опаразитени кучета – целуване, милване, игра с тях и по косвен път при консумация на недобре измити плодове, зеленчуци и хранителни продукти, замърсени с яйца на кучешката тения. Погълнатите от човека яйца на тенията освобождават зародиши, които по кръвен път могат да засегнат всички органи и системи на човешкото тяло. От зародишите постепенно се развиват ехинококови кисти, които имат размери от просено зърно до човешка глава.

Тежестта на заболяването е в зависимост от броя, големината и локализацията в различните органи. Заболяването наподобява симптомите на бавно развиващ се тумор.Растящите ехинококови кисти притискат механично органите и тъканите, като нарушават функциите им.Безсимптомния период може да продължи месеци и години.Симптомите са в зависимост от локализацията на кистите.При локализация на мехура в черния дроб се появява тежест и притискане в областта на дясно подребрие, а по-късно постоянна тъпа болка на същото място.При локализация в белите дробове симптомите наподобяват бронхит. При инфектиране и нагнояване (абсцедиране) на кистата се появяват втрисане, повишаване на температурата, силна отпадналост, болка в засегнатия орган.

Често заболяването се открива случайно при изследване (ехография, рентгенография) извършено по друг повод. Възможни са някои сериозни усложнения като руптура (разкъсване на киста) причиняваща алергичен шок, който може да доведе до смърт.

Руптура на кистата създава условия за разсейване с образуване на множество ехинококови мехури в коремната кухина, черния дроб, белите дробове, мозъка и др.

Своевременната диагностика определя благоприятния изход на заболяването. Използват се образни (ехография, рентгенография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс) и серологични методи .

Серологичната диагностика е лабораторен метод извършван от паразитолог. Изследва се серум на пациента, получен чрез вземане на кръв, най-често от вена на ръката. Чрез серологичните методи се доказват специфични антитела, изработени от имунната система на човека срещу паразита, които могат да се запазят в организма с години.

Лечението на ехинококозата е предимно хирургично или с метода ПАИР, като рецидивите налагат да се извършат нови операции. Препоръчва се химиотерапия след хирургично лечение с цел предотвратяването им.

За да се предпазим от заразяване с кучешка тения е необходимо:

● Плодовете и зеленчуците да се измиват добре преди консумация.

● Ръцете да се измиват със сапун и топла вода преди всяко хранене, задължително след контакти с куче.

● Да не се пипат бездомни кучета.

● Децата да не играят на места, достъпни за безстопанствени кучета.

● Кучетата да се обезпаразитяват на 2-3 месеца с празиквантел. Да не се хранят със сурови вътрешности на овце, кози и т.н.

● След разходка навън лапите на кучетата да се измиват добре с вода и сапун.

● Притежателите на кучета да събират фекалиите, отделени от техните любимци при разходка.

При съмнение за кучешка тения:

Незабавно се консултирайте с личния си лекар, който ще   назначи необходимите за това  изследвания.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково