За печат

Във връзка с писмо на МЗ,относно зачестилите случаи, при които лица се самозапалват и общо нарасналия брой самоубийства, РЗИ – Хасково планира превантивни мерки, свързани с превенция на самоубийствата.

 

Програмата ще се изпълнява на три нива :

  1. 1.     Първо ниво – първична, универсална превенция

Универсалната превенция е за всички без разграничение на участниците дали са в рискова група или не . Тя има за цел да информира , обучава и променя нагласи и настроения спрямо възможен проблем.

1.1.         Организиране на среща – беседа със здравните работници от училищата на теми : Психично здраве;   Суицидни нагласи.

 

1.2.         Организираве на среща – беседа с педагогическите съветници от училищата за разпознаване на симптомите и признаците на психичните разтройства в цялост и суицида в частност.

 

1.3.         Партньорство с медиите , с включени презентации на специалисти – психолози и психиатри, които да посочат модели на поведение и начините за промяна в нагласите. Особен акцент ще бъде поставен върху автодеструктивното поведение и суицидното поведение със самозапабване.

 

1.4.         За достъпност на гражданите до психологични и психиатрични консултации ще бъдат организирани  кабинети за консултация в лечебните заведения на територията на областта :

 

1.4.1.   МБАЛ “ Хасково“ АД

вторник                        от 09.00 ч. – до 12.00 ч.

1.4.2.“ Център за психично здраве - Хасково“ ЕООД – консултациите ще бъдат извършвани по график в определените дни :

понеделник

сряда                                от 09.00.ч. – 12.00.ч.

петък

                       1.4.3. „Медицински център 1 – Харманли “ ЕООД

петък                         от  14.30ч. – до 16.30ч.

1.4.4.“ Медицински център –  Димитровград“ ЕООД :

понеделник

от 13.00.ч. – 14.00ч.

вторник

1.4.5. “ Медицински център 1 – Свиленград “ ЕООД :

вторник

от 18.00.ч. – 19.00.ч.

четвъртък

2. Второ ниво -   Вторична или селектирана превенция

Вторичната превенция е насочена към определени рискови групи, при които има проява на проблемни характеристики и фактори за тяхната изява.

              2.1. Тук се включва осъществяването на антикризисни интервенции с очевидците на самоубийства, поради високия риск от възникване на посттравматичен стрес.

              2.2. Интервенции при криза на личността, депресивни състояния и загуба на смисъл за живот.

3. Трето ниво – Третична или индицирана интервенция.

Това е най- специализираната област и има за цел конкретната работа на специалистите – психолози  и психиатри. Тук се включва конкретната терапевтична работа  и различните терапевтични подходи :

3.1. Индивидуална

               3.2. Групова

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково