За печат

На 08.06.2013 и 09.06.2013 г. от 09:00 часа в кварталите Изгрев и Вулкан, гр. Димитровград ще се постави трета доза на комбинирана ваксинации срещу Хепатит А& Б на 80 лица от ромски произход и втора доза срещу Хепатит А на 20 деца до 15 години живеещи на територията на града. Дните за ваксинации са организирани в  рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Изпълнител на ваксинациите е Регионална Здравна Инспекция- Хасково съвместно с Медицински център „Димитровград” АД.

Паралелно с поставянето на ваксинация, в ромските квартали ще се проведат информационни дни с цел превенция на полово предаваните болести. Също така, бенефициентите по проект ще се запознаят и с достъпа до здравни услуги, имунизационния календар на РБългария, принципите на здравословното хранене, ХИВ и СПИН, желана и нежелана бременност и обществено здраве.

 

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково