За печат

Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя  двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е да предостави безплатно обучителни и помощни материали и ресурси в подкрепа на общопрактикуващите лекари. Дейности са част от Проект „Подобрени услуги за психично здраве”, по Програма „Подобрени услуги за психично здраве“, чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За провеждане на он-лайн обучението е разработена платформа. Необходимо е да посетите следния интернет адрес: http://dl.ncpha.government.bg и да направите Вашата регистрация. След което ще получите данни за достъп на посочения от Вас е-mail. Приятно обучение!!!

Дистанционното обучение  започва от момента на направената регистрация в платформата и приключва с генериране на Сертификат. За всички успешно преминали он-лайн обучението ще бъдат организирани семинари с авторите на обучителните програми. Семинарите ще бъдат проведени през месец януари в хотели, в предпочитана от Вас област на България от следните статистически райони – Югозападен, Южен централен, Югоизточен и Североизточен. Успешно завършилите семинарното обучението получават 28 (двадесет и осем) кредитни точки.
По време на семинарното обучение, на всеки участник ще бъдат предоставени обучителни материали и Ръководство (Съдържащо модулите от он-лайн обучението и Приложения: 1. Тестове за оценка на депресия, тревожност и суицидност, 2. Контакти на: 2.1. Пълен брой психичноздравни професионалисти от страната – с договор с НЗОК и/или частнопрактикуващи, с адреси на практиките, телефони и ел. пощи; 2.2 Всички стационари за психиатрична помощ в страната – адреси, телефони и ел. пощи; 2.3. Социални служби в страната – адреси, телефони и ел. пощи; 2.4 РЗИ – Адреси, телефони на кабинетите за психологична помощ; 2.5. Центрове за кризисни интервенции в страната – с адреси, телефони и ел. пощи; 2.6. НПО с фокус психично здраве, превенция на насилие, борба със зависимостите – с адреси, телефони и ел. пощи).

За всяка допълнителна информация предоставяме мобилна връзка с експерт инж. Мария Динчева  – 0876657201 и координатор Стефани Драганова – 0877337552. При затруднения с достъпа до платформата, моля вижте рубриката „Често задавани въпроси” или използвайте директна връзка с администраторите от същия линк http://dl.ncpha.government.bg

 

Евгения Манолова,
Представляваща Консорциум

„ТРЕНИНГ СМ АЛАЙЪНС“ ДЗЗД
Гр. София, ул. „Сердика” №22, ет.1

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково