За печат

Покана - дата на публикуване 14.01.2016 г.

Документация - дата на публикуване 14.01.2016 г.

Разяснения по документацията- дата на публикуване 19.01.2016 г.

Протокол от комисия за разглеждане на оферти- дата на публикуване 28.01.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е- дата на публикуване 28.01.2016 г.

Договор- дата на публикуване 04.02.2016 г.

Информация за извършени плащания -  дата на публикуване 19.05.2016 г.

Информация за извършени плащания -  дата на публикуване 05.08.2016 г.

Информация за извършени плащания -  дата на публикуване 10.10.2016 г.

Информация за извършени плащания -  дата на публикуване 10.01.2017 г.

Информация за извършени плащания -  дата на публикуване 13.02.2017 г.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково