За печат

Уважаеми колеги,

В РЗИ-Хасково се получи План – разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г.

План – разписанието е качено в интернет страницата на Сити клиник в раздел учебен отдел.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково