За печат

На 29.01.2018г. след анализ на данните за заболяваемостта в област Хасково се взеха следните решения:

1.Удължаване на грипната ваканция в общини Хасково, Любимец, Симеоновград, Харманли и Стамболово до 02.02.2018г. включително.

2.Преустановяване на учебните занятия в община Димитровград, считано от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително.

Предепидемични мерки:

1.Преустановяване дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на общини Хасково,Симеоновград,Харманли,Стамболово,Любимецсчитано от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително.

2.Преустановяване плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на общини Хасково и Харманли,считано от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително.

Удължаване срока на противоепидемичните мерки, взети в община Димитровград:

1.Преустановяване дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на общини Димитровград , считано от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително.

2.Преустановяване плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на община Димитровград, считано от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително.

РЗИ следи епидемичните показатели ежедневно, тъй като картината на заболяваемостта е много динамична.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково