За печат

На 29.06.2018 г. от 10:00 часа в конферентна зала „Марица“, гр. Хасково ще се проведе встъпителна конференция на тема «Здрава община», организирана в рамките на проект № B2.91.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020.

Домакин на конференцията е Регионална здравна инспекция- Хасково, която е и партньор по проекта. Участие в мероприятието ще вземат всички партньори по проект от гръцка страна: Агенция за регионално развитие на Родопи С.А., Солунски университет Аристотел – катедра „Икономика“, Община Ариана, Община Иасмос, Агенция за транснационално обучение и развитие, и българските партньори по проекта: Асоциация на родопските общини, Община Крумовград, Община Момчилград.

Общата цел на встъпителната конференцията е да се представят действащите политики, приоритети и предизвикатества в сферата на здравеопазването на местно, регионално и национално ниво, като се насочи вниманието към необходимостта от преориентиране на здравната политика от справяне с последиците за здравето (диагностика и лечение на заболяванията) към повлияване на факторите, които ги причиняват и предприемането на различни мерки и политики за превенция на здравето в трансграничния регион.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково