За печат

Обява

 

Забележка: Обявата е коригирана и актуализирана,  считано от 17.00 часа на 04.12.2018г., в частта „Минимални изисвания, на които трябва да отговарят компютърните конфигурации“.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково