За печат

С писмо, постъпило в РЗИ на 03.02.2020г. „ВиК“ ЕООД Хасково ни уведомява за въвеждане в експлоатация на 4 броя тръбни кладенци по обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ и информация за промени в схемата  на смесване на водите от вододайните зони подаващи вода за гр. Хасково с цел да се достави до потребителите вода отговаряща на изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Във връзка с това беше извършено съвместно пробонабиране от определените пунктовете в града на 04.02.2020г.

От предоставените протоколи от РЗИ Пловдив, постъпили на 26.02.2020г., резултатите по химичен показател „естествен уран“ са следните:

  • Бул. Г. С. Раковски, пункт-кафе аперитив „Виктория“ – 0,015 mg/l
  • Ул. „Ахрида“ и ул. „Прохлада“, пункт – кафе на ъгъла – 0,029 mg/l
  • Ул. „Добруджа“, пункт – магазин за месо „Милушев“ – 0,024 mg/l
  • Пункт – магазин „Практис“ – 0,024 mg/l
  • Кв. Бадема, пункт – кафе „Антик“ – 0,017 mg/l
  • Чешма в кафе пред Зоопарка, кв. Кенана – 0,020 mg/l
  • Кв. Болярово, чешма в хранителен магазин ЕТ „Милев“ – 0,021 mg/l
  • Кв. „Република“, пункт – кафе „Никол“ – 0,016 mg/l
  • Пункт Водоем „Астика“ – 0,021 mg/l

Концентрацията на „естествен уран“ във всичките девет пункта, съответства на максималната стойност /под 0,03 mg/l / от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Предстои повторно пробонабиране и изследване по химичен показател „естествен уран“, както и на всички показатели, предвидени в Наредбата.

 

Ограничението на водата за гр. Хасково за пиене и приготвяне на храна продължава.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково