За печат

Решение за откриване на процедура – 15.04.2020 17:22

Документация – 15.04.2020 17:24

Спиък на документите – Образец 1 – 15.04.2020 17:24

Декларации – 15.04.2020 17:25

Техническо предложение – 15.04.2020 17:25

Ценово предложение – 15.04.2020 17:26

Проект на договор – 15.04.2020 17:27

Договор – 27.04.2020 17:01

Фактура 29.04.2020 16:50

Платежно нареждане 11.08.2020 15:20

 

 

 
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково