За печат

Във връзка с данните от Протоколи от двукратно взети проби от изпитвания  с номера: №ЗК-Д-36/20.02.2020г; №ЗК-Д-37/20.02.2020г; №ЗК-Д-38/20.02.2020г; №ЗК-Д-39/20.02.2020г; №ЗК-Д-40/20.02.2020г; №ЗК-Д-41/20.02.2020г; №ЗК-Д-42/20.02.2020г; №ЗК-Д-43/20.02.2020г; №ЗК-Д-44/20.02.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив  и  постъпили в РЗИ-Хасково с вх. №13-05-4#1/26.02.2020г. и Протоколи с номера: №ЗК-Д-95-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-96-1/06.04.2020г. ; №ЗК-Д-97-1/06.04.2020г. ; №ЗК-Д-98-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-99-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-100-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-101-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-102-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-103-1/06.04.2020г.  издаден от РЗИ-Пловдив  и постъпили в РЗИ-Хасково с вх. №13-05-4#11/10.04.2020г., за питейна вода от ЗВ на гр. Хасково, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен уран”,  наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в гр. Хасково, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-03-10/18.05.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково считано от 18.05.2020г. е прекратено действието на Предписание №127/07.07.2017г., с което е възстановено ползването на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в гр. Хасково

 

 

Данни от извършените изпитвания по показател „естествен уран”:

зона на водоснабдяване

населено място и

пункт на пробонабиране

Протоколи

№№

издадени от

РЗИ-Пловдив

Естествен уран

20.02.

2020

 

Естествен уран

10.03.

2020

 

ПС № 1 Хасково+ПС Ябълково +ПС Ханче Клокотница +ПС Северна зона +ПС Извора гр. Хасково,

кв. „Болярово”

хранителен магазин

ЕТ „Милев”

ЗК-Д-36/20.02.2020

ЗК-Д-95/06.04.2020

ЗК-Д-95-1/06.04.2020

 

 

0.021±0.001

mg/l

0.023±0.002

mg/l

ПС № 1 Хасково+ПС Ябълково +ПС Ханче Клокотница +ПС Северна зона +ПС Извора гр. Хасково,

парк „Кенана”

кафе пред Зоопарка

ЗК-Д-37/20.02.2020

ЗК-Д-96/06.04.2020

ЗК-Д-96-1/06.04.2020

 

0.020±0.001

mg/l

0.024±0.002

mg/l

ПС № 1 Хасково+ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора гр. Хасково

водоем  „Астика”

ЗК-Д-38/20.02.2020

ЗК-Д-97/06.04.2020

ЗК-Д-97-1/06.04.2020

 

0.021±0.001

mg/l

0.024±0.002

mg/l

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора гр. Хасково,

бул. „Г.С.Раквски”

кафе аперитив  „Виктория”

ЗК-Д-39/20.02.2020

ЗК-Д-98/06.04.2020

ЗК-Д-98-1/06.04.2020

 

0.015±0.002

mg/l

0.011±0.001

mg/l

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона+ПС Извора гр. Хасково,

кв. „Бадема”

кафе „Антик”

ЗК-Д-40/20.02.2020

ЗК-Д-99/06.04.2020

ЗК-Д-99-1/06.04.2020

 

0.017±0.001

mg/l

0.018±0.002

mg/l

ПС Узунджово II-ри етап +ПС Източна зона гр. Хасково, ул. „Ахрида” и ул. „Прохлада”

кафето на ъгъла

ЗК-Д-41/20.02.2020

ЗК-Д-100/06.04.2020

ЗК-Д-100-1/06.04.2020

 

0.029±0.002

mg/l

0.023±0.002

mg/l

ПС Узунджово II-ри етап +ПС Източна зона гр. Хасково, ул. „Добруджа”

магазин за месо „Милушев”

ЗК-Д-42/20.02.2020

ЗК-Д-101/06.04.2020

ЗК-Д-101-1/06.04.2020

 

0.024±0.002

mg/l

0.018±0.002

mg/l

ПС Източна зона гр. Хасково

магазин  „Практис”

ЗК-Д-43/20.02.2020

ЗК-Д-102/06.04.2020

ЗК-Д-102-1/06.04.2020

 

0.024±0.002

mg/l

0.019±0.002

mg/l

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница гр. Хасково,

кв. „Република”

кафе „Никол”

ЗК-Д-44/20.02.2020

ЗК-Д-103/06.04.2020

ЗК-Д-103-1/06.04.2020

 

0.016±0.002

mg/l

0.011±0.001

mg/l

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково