За печат

Пробонабиране от единадесетте зони за водоснабдяване по поречието на  р. Марица е извършено от РЗИ-Хасково през днешния ден.

Пробите са взети от краен потребител във всички вододайни зони, захранващи 48-те населени места, в които водата е забранена за пиене и готвене след решение на Областния кризисен щаб във връзка с инцидента до река Марица, в района на община Димитровград.

Пробите се изследват за микробиология и физикохимични показатели в лабораторията на РЗИ-Хасково и паралелно са изпратени за анализ по допълнителни показатели в лаборатория на РЗИ-Пловдив.

Очаква се резултатите от пробите да излязат в следващите дни, след което от РЗИ-Хасково ще предприемат мерки, съобразно получените резултати.  

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково