За печат

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-20/06.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №518/28.07.2020г. и с която се възстановява ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ООД гр. Димитровград, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Злато поле, ЗВ Брод, ЗВ Райново, община Димитровград, Област Хасково, във връзка с постъпили данни от:

  • Протокол от изпитване № ЗК-Д-279/02.08.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив и Протоколи за контрол на води № 425/05.08.2020, № 426/05.08.2020, № 427/05.08.2020, № 428/05.08.2020, №429/05.08.2020, №430/05.08.2020, № 431/05.08.2020, неразделна част от Сертификат за контрол № 507/05.08.2020г. и Протоколи за контрол на води /микробиологичен контрол/ №1080/06.08.2020г, № 1081/06.08.2020г, № 1082/06.08.2020г, № 1083/06.08.2020г, №1084/06.08.2020г, № 1086/06.08.2020г., издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, за питейна вода от ЗВ Злато поле, водоснабдяваща с. Злато поле, с. Долно Белево, с.

Малко Асеново, с. Голямо Асеново, с. Странско, с. Здравец, с. Бряст и с. Длъгнево, община Димитровград, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Злато поле, са отстранени;

  •  Протокол от изпитване № ЗК-Д-280/02.08.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив и Протокол за контрол на води № 432/05.08.2020, неразделна част от Сертификат за контрол № 508/06.08.2020г., издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, за питейна вода от ЗВ Брод, водоснабдяваща с. Брод, община Димитровград, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Брод, са отстранени;
  •  Протокол от изпитване № ЗК-Д-281/02.08.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив и Протокол за контрол на води № 434/05.08.2020, неразделна част от Сертификат за контрол №

508/06.08.2020г., издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, за питейна вода от ЗВ Райново, водоснабдяваща с. Райново, община Димитровград, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Райново, са отстранени.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково