За печат

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-21/07.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г. и с която се възстановява ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Нова Надежда, община Хасково и ЗВ Свиленград, община Свиленград, Област Хасково, във връзка с постъпили данни от:

  •  Протокол от изпитване №ЗК-Д-282/02.08.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив и Протоколи за контрол на води №417/01.08.2020, №1047/04.08.2020 и №1090/07.08.2020г.  издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, за питейна вода от ЗВ Нова Надежда, водоснабдяваща с. Нова Надежда, община Хасково, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията,  наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Нова Надежда, са отстранени;
  •  Протокол от изпитване №ЗК-Д-283/02.08.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив и Протоколи за контрол на води №420/01.08.2020, №1070/04.08.2020, №1105/07.08.2020г., №1106/07.08.2020г., №1107/07.08.2020г. издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, за питейна вода от ЗВ Свиленград, водоснабдяваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и с. Генералово, община Свиленград, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията,  наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Свиленград, са отстранени;

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково