За печат

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-23/12.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г., наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението, като ползването на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, остава ограничено за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Българин, водоснабдяваща с. Българин, с. Богомил, с. Доситеево, с. Коларово, с. Овчарово, с. Рогозиново, с. Шишманово и с. Тянево,  и ЗВ Симеоновград, водоснабдяваща гр. Симеоновград и с. Преславец, Област Хасково с влезли  в сила с Предписание №57/08.05.2019г. и със Заповед № СК-03-70/27.04.2007г. на Директора на РИОКОЗ/РЗИ-Хасково,

                                              

Допълнително са предприети следните мерки от страна на РЗИ-Хасково:

 

  1. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места.
  2. Информирано е Министерство на здравеопазването.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково