За печат

На основание чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с т.14 от Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 01.09.2020г.

 

ОТМЕНЯМ:

 

Издадените предписания за поставяне под карантина от РЗИ Хасково на лица, пристигнали на територията на страната от Република Сърбия, Република Турция и Република Беларус, в периода 20.08.2020г. до 31.08.2020г.

Заповедта, да се сведе до знанието на заинтересованите служители на РЗИ-Хасково, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Заповед РД-01-736 от 01.09.2020г. на директора на РЗИ-Хасково

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково