За печат

Г Р И П

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП  2019 г. – 2022 г.

 

Цел на програмата: Снижение на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани  с грипа чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, с възможност за включване на целеви групи от пациенти с хронични заболявания.

Грип

Грипът е силно заразно заболяване, което засяга хора от всички възрасти. Той може да протече в по-лека форма или като тежко заболяване, което може да доведе до хоспитализация, усложнения и смърт.

Между 5% и 10% от зрялото население на земята се разболява от грип всяка година, а случаите на смърт поради грип са между 290 000 и 650 000. Сериозни последици от грипната инфекция обикновено се наблюдават при по-възрастните хора, малките деца и пациентите с хронични заболявания.

Грипът се разпространява главно чрез пръски при кихане, кашляне или говор. Заразяването може да стане при допир до предмети илиповърхности, замърсени с грипни вируси и докосване на очите, носа или устата. Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5-7 дни след появата на симптомите. Малките деца и хората с нарушен имунитет могат да разпространяват заболяването и за по-продължителен период от време.


Профилактика на грипа

и рискови групи

Ежегодната ваксинация е най-ефективният начин за предпазване от грип и неговите усложнения. Противогрипната ваксинация предотвратява всяка година до 65 600 хоспитализации и 37 200 смъртни случая в Европа. Имунизацията срещу грип е препоръчителна за всички лица над 65 г., а също за възрастни и деца над 6-месечна възраст с някое от следните заболявания:

 • Хронични белодробни заболявания, вкл. астма;
 • Хронични заболявания на сърдечно-съдовата система;
 • Метаболитни заболявания, особено диабет;
 • Хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа;
  • Вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна;
  • Носители на HIV и болни с клиничнопроявена HIV инфекция;
  • Хемоглобинопатии;
  • Органна трансплантация.

 

Грипните ваксини се препоръчват и за:

 

 •   Лицата, живеещи в организирани колективи (домове за медико-санитарни грижи, военни поделения, общежития и др.);
 •   Лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.);
 •   Лица, които могат да заразят високорискови пациенти (членове на семейството, вкл. деца, персонал на лечебни, здравни и социални заведения).

 

Грипни ваксини

 

Грипните вируси непрекъснато се променят, в резултат на което всяка година се появяват нови щамове, към които хората нямат изграден имунитет. Тази непрекъсната изменчивост води до необходимостта от ежегодна промяна и актуализиране на състава на грипните ваксини. Световната здравна организация наблюдава циркулиращите грипни вируси в Северното и Южното полукълбо и прави препоръки за състава на грипните ваксини през съответната година. Съвременните грипни ваксини се характеризират с много добра поносимост и висока ефективност. Те са четирикомпонентни и осигуряват защита от четири различни грипни вируса. Ваксината  съдържа белтъчни съставки (антигени) на актуалните за съответния грипен сезон щамове. Имунитетът, който се изгражда е с продължителност от 6 до 12 месеца.

 

Време за извършване на ваксинацията

 

Ваксинацията се провежда през есента поне един месец преди началото на грипната  епидемия, тъй като имунитетът се формира за около 15 – 20 дни след поставяне на ваксината. За нашите ширини най-подходящи за ваксиниране са месеците от октомври до декември. При лица, за които имунизацията е строго препоръчителна, но не е била направена навреме, ваксината може да се приложи и по-късно. При деца до 9-годишна възраст, които се имунизират за първи път, е нужно да се приложи още една доза ваксина, един месец след първата.

 

Важно е да се знае, че:

 

 • Ваксината съдържа убити вируси или части от тях, които не са заразни и не могат да причинят заболяване от грип или друго остро респираторно заболяване!
 • Ваксината трябва да се поставя ежегодно, като всеки сезон тя е с различен състав, поради постоянно променящите се грипни вируси!
 • Ваксината предпазва само от включените в състава и грипни вируси и съответно от развитието на тежкото заболяване от грип, но не помага срещу други причинители на дихателни инфекции!
 • Не бива да се бърка грипа с други остри респираторни и стомашно-чревни заболявания, чиито причинители циркулират през цялата година и понякога предизвикват сходни симптоми!

 

 • Министерство на здравеопазването провежда Програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019г. – 2020г.
 •  Не пропускайте възможността да се защитите от грипа и неговите усложнения!

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР И ЗАЯВЕТЕ ОЩЕ СЕГА ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ!

 

Епидемичната обстановка в страната, вирусологичните данни и актуалната информация за грипа и острите респираторни заболявания можете да намерите на интернет адрес:

http://grippe.gateway.bg

НЦЗПБ: отд. „Епидемичен надзор на заразните болести“ МЗ

Г Р И П

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково