За печат

Важно съобщение!!!
Считано от 15.03.21г временно се преустановяват имунизациите   с всички
видове ваксини   срещу COVID-19     на всички лица,записали се през
електронната платформа или на мяста във ваксинационните кабинети в
област Хасково.В кабинетите ще се извършват имунизации само на лица от
I-ва, II-ра и  III-та фаза от Националния план за ваксиниране срещу
COVID-19,подадени по списъци в РЗИ-Хасково и реимунизации  на
лица,получили вече първи прием.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково