За печат

На територията на област Хасково се обявява „зелен коридор“ за лица от Фаза IV: Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити, трансплантирани пациенти и пациенти на хемодиализа в следните лечебни заведения:

  • МБАЛ Хасково АД – на 11.04.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.

                                       

Желаещите да бъдат имунизирани, следва да посетят лечебното заведение, без записване. Лицата които са извън възрастта 65г. следва да представят документ за придружаващо заболяване.

Зеления коридор се осигурява до наличието на ваксина.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково