За печат

 

Уведомяваме Ви, че с последната актуализация от 02.06.2021г. на Кратката характеристика на ваксината срещу COVID 19, същата е показана за активна имунизация за превенция на заболяването, причинено от вируса SARS-CoV-2 на лица на възраст 12 и повече години.

Ваксината се прилага като курс от две дози, като се препоръчва втората доза да се приложи 3 седмици след първата доза.

Безопасността и ефикасността на COMIRNATY при деца на възраст по малко от 12 години все още не са установени. Наличните данни са ограничени.

Ваксинирането може да се извърши при ОПЛ или във временните имунизационни пунктове на територията на областта при изразено съгласие от родител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково