За печат

ВАЖНО! ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУCOVID – 19!


 

Работно време на Временните имунизационни пунктове област Хасково

 

  • МБАЛ Хасково АД, гр.Хасково бул.Съединение №49,бивша клинична лаборатория

Работно време: всеки ден 9.00-13.00ч.

 

  • МБАЛ Хигия ООД, гр.Хасково ул.Ст.Стамболов №2,ет.2, ПКК по хирургия

Работно време от понеделник до петък –  9.00 -12.00ч.

 

  • СБПЛР Любимец ЕООД, гр.Любимец ул.Републиканска №38,ет.1, кабинет №13

Работно време:  петък –  13.00-16.00ч.

 

  • РЗИ Хасково, гр.Хасково пл.Общински №2

 

Работно време: от понеделник до петък  –  08.00-16.00ч., събота 08.00 – 14.00ч.

  • Медицински център Диамедикъл 2013 ООД, гр.Димитровград ул.Любен Каравелов №22

Работно време: от понеделник до петък  –  08.00-17.00ч., събота 09.00 – 14.00ч.

 

  • Медицински център  I Свиленград ЕООД, гр.Свиленград бул.България №137 ет.2, кабинет №5

Работно време: вторник, сряда, петък  –  09.00-11.00ч

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково