За печат

         Във връзка със съобщение публикувано на 22.09.2021г. на официалния сайт на ВиК ЕООД –Хасково и постъпило писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково в  РЗИ-Хасково, касаещо прекъсване на водоподаването и/или въвеждането на режимно водоснабдяване в зони на водоснабдяване, в резултат на възникнала авария и преустановяване работата на ПС „Ябълково”, както и липса на данни по отношение на качеството на водата, която ще бъде доставяна на потребителите в ЗВ, в които се извършва смесване на вода от различни водоизточници при изключване на водата доставяна от ПС „Ябълково”, а именно в:

  1. Зона 1 „Хасково-Север”  /ПС Ябълково (16 ТК+18 ШК) + ПС Ханчето (3ТК)+ПС Северна зона (8ТК)+ПС Извора (1К)/ за гр. Хасково:

 - ж.к.Република;

-  кв. Овчарски;

-  кв. Орфей;

-  кв. Бадема;

-  кв. Дружба;

-  кв. Куба;

-  кв. Паройни;

- кв. Любен Каравелов;

-  кв. Каменни;

- част от ж.к Червено стена;

2.  Зона 3 „Хасково –ниска зона”  /ПС Хасково I (6 ТК) + Хасково-Болярово 1 (1 ТК)+ПС „Ябълково” (16 ТК+18 Ш)/, водоснабдяваща:

 - ж.р. Кенана, гр. Хасково;

 - кв. Болярово, гр. Хасково;

- с. Въгларово, община Хасково;

 3. ЗВ „Ябълково” /16тк+18 ШК/, водоснабдяваваща следните населени места:

- с. Клокотница, община Хасково;

- с. Минерални бани, община Минерални бани;

- с. Брястово, община Минерални бани ;

- с. Спахиево, община Минерални бани;

- с. Татарево, община Хасково ;

- с. Колец, община Минерални бани;

 - с. Сираково, община Минерални бани;

4. ЗВ Сираково (1К)+ПС „Ябълково” (16 ТК+18 ШК), водоснабдяваща с. Сираково, община Минерални бани, на водоснабдителната организация с цел опазване здравето на населението е издадено предписание №251/22.09.2021г. за ограничаване ползването на питейната вода от населението  в  ЗВ Зона 3 „Хасково – ниска зона” и  ЗВ Сираково  за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствията и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди и да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението във всички засегнати зони на водоснабдяване (Зона 1 „Хасково-Север”, Зона 3 „Хасково –ниска зона”, ЗВ „Ябълково, ЗВ Сираково)

 

Допълнително са предприети следните мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Ще бъде изпратено писмо до кметовете на засегнатите населени мяста, за уведомяване на населението, с цел опазване на човешкото здраве.
  2. Ще бъде информирано Министерство на здравеопазването.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково