За печат

Относно: прилагане на бустерна доза /реваксинация/ на ваксина срещу  COVID-19.

    Разработването и прилагането на ваксини срещу COVID 19 даде възможност на държавите и техните граждани да се защитят от тежкото протичане, хоспитализация и смърт от новия коронавирус.

Въпреки това обаче, при част от хората постигнатия имунитет е по-нисък, което поставя в риск лица от определени социални и възрастови групи.

В тази връзка и предвид становището на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката, Ви уведомяваме, че прилагането на бустерна доза /реваксинация/ се допуска за следните рискови групи от населението:

  • Имунокомпрометирани лица:

-      Лица с първични и вторични /напр. ХИВ инфекция, СПИН/ имунни дефицити;

-      Лица с онкологични заболявания;

-      Трансплантирани пациенти на имуносупресивна терапия;

-      Лица на хемодиализа;

-      Пациенти на цитостатична или кортикостероидна терапия;

  • Лица в домовете за възрастни хора и социалните институции за настаняване от резидентен тип.
  • Медицински персонал с висок риск от заразяване
  • Лица над 65 години.

  Задължителните условия за прилагане на бустерната доза ваксина срещу COVID 19  са следните:

  • Лицето трябва да е със завършен ваксинационен курс, т.е. две дози при двудозовите схеми и една доза при еднодозовите схеми, съгласно дозировката, определена в Кратката характеристика на продуктите.
  • Да са изминали поне 180 дни от датата та поставяне на последната доза ваксина срещу COVID-19.
  • Прилагането на бустерната доза се извършва след проведен преглед и преценка на лекаря, прилагащ ваксината и заявено желание от страна на ваксинирания за поставяне на бустерната доза.
  • Лицата, на които се поставя бустерна доза трябва да са навършили 18 годишна възраст.
  • Като бустерна доза се прилага една доза иРНК ваксина.

Предстои изготвянето в кратки срокове на сертификат за поставена бустерна доза.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково