За печат

        Във връзка с данните от протокол ПУ № 615/07.10.2021г., издаден от ЛИК при РЗИ-Стара Загора, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. № 2098/08.10.2021г. и вх. №25-06-41#4/08.10.2021г. в РЗИ-Хасково и потвърдени с резултати от постъпили в РЗИ-Хасково протоколи, както следва:

  • ДЗК №1856/12.10.2021г. и ДЗК №1857/12.10.2021г, издадени от Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Стара Загора, относно извършено изпитване по показател „арсен”,
  •  №671/11.10.2021г. и №672/11.10.2021г. – физико-химични показатели, издадени от орган а контрол от вида А при РЗИ-Хасково – отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
  • №1288/13.10.2021г. и №/128911.10.2021г. – микробиологични показатели, издадени от орган а контрол от вида А при РЗИ-Хасково – отговаря на Наредба №9/2001г.

за питейна вода от ЗВ Сираково, водоснабдяваща с. Сираково, общ. Минерални бани, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „арсен”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Сираково, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-03-23/13.10.2021г. на директора на РЗИ-Хасково считано от 13.10.2021г. е прекратено частично действието на Предписание №251/22.09.2021г. /в частта, касаеща ЗВ Сираково/ с което е възстановено ползването на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Сираково, водоснабдяваща с. Сираково, общ. Минерални бани, област Хасково.

 

Данните от извършените изпитвания по показател „арсен”:

 

протокол от изпитване

на ЛИК при РЗИ-Стара Загора

ЗВ Сираково

Резултати

Арсен

(при норма- не повече от 10 µg/l)

ПУ №615/07.10.2021г.

Протокол на „ВиК” ЕООД-Хасково

ЗВ Сираково, с. Сираково, частен дом

4,18 ±0,07 µg/l

ДЗК №1856/12.10.2021г. ЗВ Сираково, с. Сираково, Горно Сираково – хранителен магазин „Тангра 95” ООД

3,49 ±0,06 µg/l

ДЗК №1857/12.10.2021г. ЗВ Сираково, с. Сираково, Долно Сираково -  частен дом Христо Канев

3,62±0,06 µg/l

С писма са уведомени кмета на Община Минерални бани и Областен управител на Област Хасково и председател на Асоциация по ВиК-Хасково.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково