За печат
Във връзка с данните от  Протоколи от изпитване, издадени от „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД, бул. „Александър Малинов” 78, ж.к. „Младост 2”, София 1799, постъпили с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. № 2152/21.10.2021г.. и вх. №25-06-47#1/22.10.2021г. в РЗИ-Хасково, както следва:

ЗВ

населено място и

пункт на пробонабиране

протоколи

№№

показател

Естествен уран

ЗВ №3 Хасково-ниска зона гр. Хасково,    кв. „Болярово” AR-21-WX-009445-01/20.10.2021

26.3±6.58 µg/l

ЗВ №3 Хасково-ниска зона гр. Хасково,  парк  „Кенана” AR-21-WX-009446-01/20.10.2021

15.4±3.85 µg/l

  гр. Хасково,   водоем  „Астика” AR-21-WX-009447-01/20.10.2021

30.2±7.55 µg/l

ЗВ №1 Хасково Север гр. Хасково,   бул. „Г.С.Раковски” AR-21-WX-009448-01/20.10.2021

6.97±1.742 µg/l

ЗВ №1 Хасково Север гр. Хасково,    кв. „Бадема” AR-21-WX-009449-01/20.10.2021

10.2±2.55 µg/l

№ 2А Хасково Юг

 

гр. Хасково, ул. „Ахрида” и ул„Прохлада” AR-21-WX-009450-01/20.10.2021

23.0±5.75 µg/l

№ 2А Хасково Юг гр. Хасково, ул. „Добруджа”

AR-21-WX-009451-01/20.10.2021

18.2±4.55 µg/l

ЗВ № 2Б Хасково Изток гр. Хасково       магазин  „Практис”

AR-21-WX-009452-01/20.10.2021

15.1±3.77 µg/l

ЗВ №1 Хасково Север гр. Хасково,    кв. „Република” AR-21-WX-009453-01/20.10.2021

6.20±1.550 µg/l

 

потвърдени с резултати от постъпили в РЗИ-Хасково протоколи от изпитване, издадени от Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив /взети проби от РЗИ-Хасково на 25.10.2021г./ по показател Естествен уран за питейна вода от ЗВ на гр. Хасково, област Хасково, както и издадени Здравни заключения (с изх. № от 13-505-1 до 13-505-13 от 03.11.2021г.), на основание които e констатирано, че във връзка с отстраняване на възникнала авария и възстановяване работата на ПС „Ябълково“, обстоятелствата, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в гр. Хасково, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-03-24/10.11.2021г. на директора на РЗИ-Хасково считано от 10.11.2021г. е прекратено частично действието на Предписание № 251/22.09.2021г, за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки /в частта, касаеща ЗВ №1 Хасково Север и ЗВ №3 Хасково-ниска зона/ с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водопреносната мрежа от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в гр. Хасково, област Хасково.

Данните от извършените изпитвания по показател „Естествен уран”:

зона на водоснабдяване

населено място

пункт

протокол №

резултат

Естествен уран

mg/l

ЗВ № 1 Хасково Север

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора

гр. Хасково,

кв. „Дружба”

бул. „Г. С. Раковски”

кафе „Виктория”

ЗК-Д-288/02.11.2021г.

0.0094±0,0009

№ 1 Хасково Север

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора

гр. Хасково,

кв. „Република”

 

Кафе ЕТ „Владеса-Дора Стоянова”

ЗК-Д-289/02.11.2021г.

0.0087±0,0009

ЗВ № 1 Хасково Север

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора

гр. Хасково,

кв. „Бадема”

кафе „Антик”

ЗК-Д-290/02.11.2021г.

0.010±0,001

ЗВ № 1 Хасково Север

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора

гр. Хасково,

кв. „Куба”

супермаркет „Детелина”

ЗК-Д-291/02.11.2021г.

0.0088±0,0009

ЗВ № 1 Хасково Север

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора

гр. Хасково,

кв. „Поройни”

ул. „Мадара”

Хранителен магазин „Топ Маркет 24” ЕООД

ЗК-Д-292/02.11.2021г.

0.011±0,001

ЗВ № 1 Хасково Север

ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора

гр. Хасково,

кв. „Каменни”

магазин за месо

ЗК-Д-293/02.11.2021г.

0.010±0,001

ЗВ № 3 Хасково ниска зона

ПС № 1 Хасково+ПС Хасково-Болярово 1+ПС Ябълково

гр. Хасково,

парк „Кенана”

 кафе пред Зоопарка

ЗК-Д-294/02.11.2021г.

0.015±0,002

ЗВ № 3 Хасково ниска зона

ПС № 1 Хасково+ПС Хасково-Болярово 1+ПС Ябълково

гр. Хасково,

кв. „Болярово”

хранителен магазин

ЕТ „Милев”

ЗК-Д-295/02.11.2021г.

0.012±0,001

ЗВ № 3 Хасково ниска зона

ПС № 1 Хасково+ПС Хасково-Болярово 1+ПС Ябълково

с. Въгларово

общ. Хасково

Частен дом –Христос Павлов

ЗК-Д-296/02.11.2021г.

0.030±0,003

ЗВ № 2А Хасково Юг

ПС Узунджово II-ри етап +ПС Източна зона

гр. Хасково, ул. „Ахрида” и ул. „Прохлада” Хранителен магазин с кафе на ъгъла

ЗК-Д-297/02.11.2021г.

0.021±0,002

ЗВ № 2А Хасково Юг

ПС Узунджово II-ри етап +ПС Източна зона

гр. Хасково,

ул. „Дбруджа”

магазин за месо „Станков”

ЗК-Д-298/02.11.2021г.

0.017±0,002

ЗВ № 2Б Хасково Изток

ПС Източна зона

гр. Хасково магазин  „Практис”

ЗК-Д-299/02.11.2021г.

0.016±0,002

ПС № 1 Хасково+ПС Ябълково+ПС Ханче Клокотница+ПС Северна зона +ПС Извора гр. Хасково водоем  „Астика”

ЗК-Д-300/02.11.2021г.

0.022±0,002

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково